nalaganje

Kontakt

Zeleni ključ

 

Green key

 

PONOSNI SMO, DA SMO PRIDOBILI OKOLJSKI/TRAJNOSTNI ZNAK GREEN KEY, S ČIMER SOUSTVARJAMO ZELENO ZGODBO TRAJNOSTNEGA TURIZMA

Vodstvo in zaposleni v HOTELU GROF smo že pred časom sprejeli odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nadgradimo in jo tudi formalno umestimo v svoje poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverimo svoje trajnostno naravnano delovanje, in sicer na način, da izvedemo oz. se preverimo skozi postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata GREEN KEY / ZELENI KLJUČ – za namestitve (v postopku vključitve v sistem Zelene sheme Slovenskega turizma – ZZST).

Zeleni ključ je okoljski / trajnostni znak, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski / trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujemo visoke okoljske standarde, kar dokazujemo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajamo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove – trajnostne – načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencial ne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za nas tudi dodatni način promocije, saj potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporočamo, da izpolnjujemo stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšujemo svoje trajnostno naravnano poslovanje.

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer (1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE, (2) VKLJUČENOST OSEBJA, (3) INFORMIRANJE GOSTOV, (4) VODA, (5) PRANJE IN ČIŠČENJE, (6) ODPADKI, (7) ENERGIJA, (8) HRANA IN PIJAČA, (9) NOTRANJE OKOLJE, (10) ZELENE POVRŠINE, (11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST, (12) AKTIVNOSTI V NARAVI in (13) ADMINISTRACIJA.

V okviru področja OKOLJSKO UPRAVLJANJE smo v hotelu Grof med drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo. To sodelovanje je obenem predpogoj za umestitev lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Shema (1) združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, (3) skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Dokazali smo tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje deležnikov ter odgovornost, da zeleno politiko širimo mednje ter na ta način postajamo ambasadorji zelene politike.

S pridobitvijo znaka Green Key / Zeleni ključ - enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov - ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA, je HOTEL GROF izpolnil tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation (v postopku vključitve v sistem ZSST), s čimer se bomo na savinjskem, slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicionirali kot okolju in družbi prijazna namestitev.

 

Prijava na e-novice

Bodite informirani o naših posebnih akcijah in dogodkih – naročite se na e-novice
Vaš e-poštni naslov