nalaganje

Kontakt

MFE GROF – gradnja nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Evropska unija, Kohezijski sklad: Naložba v vašo prihodnost
Evropski strukturni in investicijski skladi
www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«.

Upravičenec

KOVEGO d.o.o., Čeplje 12, 3305 Vransko.

Posredniško telo

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje celotne operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,15.

Glavna cilja operacije

• povečanje deleža uporabe obnovljivih virov energije,
• zmanjšanje emisij CO2.

Gostilna GROF

Dobrodošli v svetu kulinaričnih užitkov!

Gostilna GROF – z vami od 1901

Leta 1901 je Johan Goričan postavil lasten vinotoč. Vprege, kočije in konje so zamenjali avtomobili in avtobusi. Nešteto obiskovalcev se je sprehodilo skozi naše duri.

Čas prinaša spremembe in od prvega dne, ko se je plačevalo še z goldinarji, do danes, ko plačujemo v skupni evropski valuti, so se spreminjale tudi prehrambne navade.

  GROF Restaurant

  Navkljub drugačnemu času in spremenjenim navadam ohranjamo osnovno poslanstvo gostišča Grof.

  Naše osnovno vodilo ostajata kvalitetna ponudba in zadovoljni gostje!

  JEDILNI LIST

Rezervacije

E: info@grof.eu

T: 05 923 37 85

Naslov

Čeplje 12, Vransko,
Slovenia

Sledite nam

Odpiralni čas

Kulinarika

Dolgoletna tradicija je močno vplivala na ponudbo gostišča, čeprav se je le-ta v 100 letih dodobra spremenila. Vseeno obujamo Nežine recepte iz časa, ko je svoje jedi pripravljala gospodi na Hachenberški graščini in našo ponudbo ohranjamo na tradicionalni ravni, ki je izrasla iz okolja samega. Lahko zatrdimo, da smo zavezani tej tradiciji in z veseljem nadaljujemo delo naših prednikov.
Obenem se zavedamo, da nam vsakdanji življenjski slog in ritem nehote vsiljujeta tudi drugačne prehranjevalne navade. Tem bomo zadostili s široko ponudbo italijanske kulinarike, testeninami in neizogibno ponudbo pizz. K vsemu temu sodi še bogata ponudba iz našega solatnega bara, kjer nikoli ne zmanjka domišljije.

 • When the sugar goes low
 • Pizza
 • Seasonal
 • when the sugar goes low
 • for big and small pleasures
 • salad vitamins
 • when the sugar goes low
 • for big and small pleasures
 • cold starters

Prijava na e-novice

Bodite informirani o naših posebnih akcijah in dogodkih – naročite se na e-novice
Vaš e-poštni naslov